Vår förändrade syn på skuld

“Den som är satt i skuld är icke fri.” Förr i tiden var detta en devis som vi svenskar höll hårt på, men vad är det egentligen som har hänt den senaste tiden? I dag är vi överbelånade och sitter i skuldfällor, samtidigt som vi plockar på oss bostadslån som vi inte har för avsikt att amortera ner. Vad fick oss att ändra uppfattning om ett liv med lånta fjädrar? Det ämnar vi ta reda på i den här artikeln.

Det fanns en tid i Sverige då det ansågs vara fult att låna pengar. Prylar som man inte hade råd att betala på direkten, de sparade man ihop till. Väldigt få utgifter ansågs motiverade att låna till och att inte kunna vänta, det sågs inte direkt som någon dygd. Även om det om möjligt var lite väl strikt förr i tiden, fanns det ändå en poäng med synen på skuldsättning. Man skulle inte skuldsätta sig i onödan, och om man gjorde det, då skulle skulden också återbetalas, med ränta.

Situationen i dag

Situationen i dag är helt annorlunda och det lånas som aldrig förr. Smslån, blancolån och andra högräntelån gör att folk hamnar i skuldfällor där man lånar för att kunna låna tillbaks andra lån. Skuldsanering har blivit ett populärt begrepp, inte bara i Sverige, utan även i Norge där man kallar det för refinansiering. Frågan är om ens folk visste vad skuldsanering var förr i tiden, men nu är det ett ord som finns i SAOL och i varje människas ordförråd.

Även om skuldsaneringen, där man i regel samlar flera mindre lån under ett och samma tak, inte nödvändigtvis är någonting negativt, är det ändå oroande att folk försätter sig i den situationen till att börja med. Men vilka ska man beskylla för utvecklingen? Är det bankerna som gladeligen beviljar lånen, eller är det låntagarna som lånar för konsumtion? Svaret är inte alldeles enkelt, men ansvaret vilar troligen på båda parters axlar.

Bra lån

Förr i tiden skulle det knappast gå att motivera att det var lämpligt att ta upp lån till bostad, men den situationen är givetvis annorlunda i dag. När vi har en situation där bostadsrätts- och villapriserna är högre än någonsin tidigare, är det givetvis så att många måste ta lån för att ha råd med dem. Detta får ändå anses som ett bra ändamål att låna pengar till, men avsikten måste ändå vara den samma, nämligen att man har för avsikt att amortera ner skulden.

Det förs diskussioner huruvida det ska råda ännu strängare amorteringskrav från bankerna och det är nu tal om att man måste amortera ner till 50% på sitt bostadslån. Som situationen ser ut i dag är det ofta bara topplånet, ner till 75% av bostadens värde som man behöver amortera ner. Resten tenderar att vara amorteringsfritt. De flesta är positiva till det nya förslaget, även om det i många hushåll givetvis leder till en försämrad likviditet.

Sammanfattning

Det är en oroväckande utveckling som vi ser i Sverige och även om TV-program som Lyxfällan rullar på TV, så verkar det inte som om det har någon avskräckande effekt, snarare tvärtom. Tyvärr ser det ut som om både låntagare och låneinstitut glömmer snabbt och det var trots allt bara sex år sedan som vi gick in i historiens största finansskris, en kris som vi ännu inte har tagit oss ur.